top of page

 Dufas Privacy Policy

Dufas verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Dufas.

Over Dufas

Dufas (Dutch Fund and Asset Management Association)

Adres: Bordewijklaan 8, 2591 XR Den Haag.

Tel: 70 333 8779

E-mail: info@dufas.nl

Website: www.dufas.nl

KvK: inschrijvingsnummer 24344797

Van wie verwerkt Dufas persoonsgegevens?

Dufas verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Medewerkers van Dufas

  • Medewerkers van de bij Dufas aangesloten organisaties

  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
     

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De statutair directeur van Dufas is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Waarvoor verwerkt Dufas persoonsgegevens?

Met behulp van persoonsgegevens kunnen we personen op de juiste wijze uitnodigen voor activiteiten, hen informeren of ondersteunen bij hun werkzaamheden. Ook voor nieuwsbrieven hebben we persoonsgegevens nodig.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor conferenties georganiseerd door derden. Willen personen hiervoor niet meer benaderd worden dan kunnen zij dit aangeven door onderaan een mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Dufas maakt tijdens haar activiteiten ook foto’s en video’s te gebruiken voor publicatie via digitale nieuwsbrieven en social media platforms. Voor publicatie hiervan vragen we toestemming van de personen die op het beeldmateriaal staan.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Bewaren van persoonsgegevens

Dufas gebruikt, beheert en schoont actief de NAW gegevens van personen voor het uitnodigen van conferentie en het verzenden van nieuwsbrieven in een databestand. Een keer per jaar wordt een algemene controle van het databestand uitgevoerd en personen die alsnog zonder toestemming in ons databestand staan verwijderd.

 

Recht op inzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen door een email te sturen naar info@dufas.nl of een brief met het verzoek te sturen naar: Dufas, Bordewijklaan 8, 2591 XR Den Haag. Indien u informatie via Mailchimp ontvangt, kunt u dit via de aanwijzingen in de footer van mailchimp doen.

 

Recht op klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Dufas onjuist met uw persoonsgegevens is omgegaan.

bottom of page